Ideą obozu jest połączenie letniego wypoczynku na największym parkourze łuczniczym w Polsce ( ponad 100 celów łuczniczych), z możliwością spotkania ciekawych osobistości świata łuczniczego na warsztatach i szkoleniach.

Summer Archery Camp jest inicjatywą, która narodziła się w 2017 roku i ma na celu integrację środowiska łuczniczego, wymianę wiedzy i doświadczeń, stworzenie platformy do wymiany myśli łuczniczej, a wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, z dużą ilością czasu potrzebnego na to, by móc wspólnie spędzić czas i dzielić się łuczniczą pasją.

Summer Archery Camp organizowany jest przez Piotra Goneta i jego wrocławski klub Centrum Łucznictwa Tradycyjnego. Aby dowiedzieć się więcej o jego działalności, odwiedź stronę klubu: http://centrumlucznictwatradycyjnego.com/

Zapraszamy na najpiękniejszy obóz tego lata!