Ideą obozu jest letni wypoczynek z łukiem w ręku. Połączenie strzelania na wielkim i różnorodnym parkourze łuczniczym, udziału w zawodach
z możliwością spotkania ciekawych osobowości ze świata łuczniczego na warsztatach i szkoleniach.

Summer Archery Camp jest inicjatywą, która narodziła się w 2017 roku
i ma na celu integrację środowiska łuczniczego, wymianę wiedzy
i doświadczeń, stworzenie platformy do wymiany myśli łuczniczej,
a wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, z dużą ilością czasu potrzebnego na to, by móc wspólnie spędzić czas i dzielić się łuczniczą pasją.

Summer Archery Camp organizowany jest od roku 2017, a od 2022 przez Stowarzyszenie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego we Wrocławiu, które powstało aby kontynuować ideę naszego Przyjaciela
i pomysłodawcy SAC, Piotra Goneta. Aby dowiedzieć się więcej
o naszej działalności, odwiedź stronę klubu:
Centrum Łucznictwa Tradycyjnego

Zapraszamy na najpiękniejszy obóz tego lata!

10-17.08.2024

Ideą obozu jest letni wypoczynek z łukiem w ręku. Połączenie strzelania na wielkim i różnorodnym parkourze łuczniczym, udziału w zawodach z możliwością spotkania ciekawych osobowości ze świata łuczniczego na warsztatach i szkoleniach.

Summer Archery Camp jest inicjatywą, która narodziła się w 2017 roku i ma na celu integrację środowiska łuczniczego, wymianę wiedzy i doświadczeń, stworzenie platformy do wymiany myśli łuczniczej, a wszystko to w pięknych okolicznościach przyrody, z dużą ilością czasu potrzebnego na to, by móc wspólnie spędzić czas i dzielić się łuczniczą pasją.

Summer Archery Camp organizowany jest od roku 2017, a od 2022 przez Stowarzyszenie Centrum Łucznictwa Tradycyjnego we Wrocławiu, które powstało aby kontynuować ideę naszego Przyjaciela i pomysłodawcy SAC, Piotra Goneta. Aby dowiedzieć się więcej o naszej działalności, odwiedź stronę klubu:
Centrum Łucznictwa Tradycyjnego

Zapraszamy na najpiękniejszy obóz tego lata!

10-17.08.2024